Dokumentace a technické informace

wADSL šesté generace a aplikace omezení při překročení limitu přenesených dat

wADSL tarify šesté generace stejně jako tarify čtvrté a páté generace neomezují přenos agregací více připojení do jednoho přenosového pásma, ale každý zákazník má k dispozici plnou rychlost až do zvoleného limitu FUP (Fair Use Policy). FUP zajištuje spravedlivé užívání služby a umožňuje dosahovat vyrovnanou kvalitu pro všechny zákazníky.

Popis algoritmu omezení

U každého tarifu je stanoven FUP limit po jehož překročení se aplikuje omezení ve formě snížení maximální přenosové rychlosti. Snížení rychlosti je tím větší, čím více byl překročen FUP limit (grafický průběh omezení najdete v odkazu z tabulky).
Rozhodné období pro výpočet množství přenesených dat je vždy posledních 30 dní. Data v obou směrech se sčítají. V aplikaci pro zákazníky můžete sledovat aktuální stav přenesených dat i to zda je či není aplikováno omezení rychlosti.

Výjimky:
V časovém období od 01:00 - 05:59 je aplikace omezení (snížení maximální rychlosti) vypnuta.

Poznámka:
Sledované období je opravdu posledních 30 dnů provozu. Tedy nikoliv kalendářní měsíc. Nikdy nedochazí k nulování celé historie dat (ani k prvnímu dni v měsíci), naměřené hodnoty se pouze 'posunují' dále do historie a ty nejstarší jsou smazány.


Tabulka určených FUP limitů pro jednotlivé tarify. Sloupeček 'FUP limit' zobrazuje množství dat po jehož překročení je aplikováno omezení:

Tarif FUP limit [GB] Graf
wADSL 6g 1024 Kbps / 256 Kbps, FUP 10 GB 10.0 graf
wADSL 6g 2048 Kbps / 512 Kbps, FUP 30 GB 30.0 graf
wADSL 6g 2048 Kbps / 1536 Kbps, FUP 40 GB 40.0 graf
wADSL 6g 4096 Kbps / 1024 Kbps, FUP 60 GB 60.0 graf
wADSL 6g 4096 Kbps / 2048 Kbps, FUP 80 GB 80.0 graf
wADSL 6g 6144 Kbps / 1536 Kbps, FUP 100 GB 100.0 graf
wADSL 6g 6144 Kbps / 1536 Kbps, FUP 250 GB 250.0 graf
wADSL 6g 6144 Kbps / 1536 Kbps, FUP 500 GB 500.0 graf
wADSL 6g 6144 Kbps / 1536 Kbps, FUP 1000 GB 1000.0 graf
wADSL 6g 8192 Kbps / 4096 Kbps, FUP 120 GB 120.0 graf
wADSL 6g 16384 Kbps / 8192 Kbps, FUP 180 GB 180.0 graf
wDSL 6g 1024 Kbps, FUP 10 GB 10.0 graf
wDSL 6g 2048 Kbps, FUP 30 GB 30.0 graf
wDSL 6g 4096 Kbps, FUP 60 GB 60.0 graf
wDSL 6g 6144 Kbps, FUP 100 GB 100.0 graf
wDSL 6g 6144 Kbps, FUP 250 GB 250.0 graf
wDSL 6g 6144 Kbps, FUP 500 GB 500.0 graf
wDSL 6g 6144 Kbps, FUP 1000 GB 1000.0 graf
wDSL 6g 16384 Kbps, FUP 400 GB 400.0 graf

Aktuálně | Pokrytí | Ceník | Výhody pro vás | Služby | Kontakty | Objednávka | Doporučujeme | Dokumentace | Časté dotazy | Ke stažení

Tyto stránky vyhovují následujícím standardům: