Dokumentace a technické informace

wADSL páté generace a aplikace omezení při překročení limitu přenesených dat

wADSL tarify páté generace stejně jako tarify čtvrté generace neomezují přenos agregací více připojení do jednoho přenosového pásma, ale každý zákazník má k dispozici plnou rychlost až do zvoleného limitu FUP (Fair Use Policy). FUP zajištuje spravedlivé užívání služby a umožňuje dosahovat vyrovnanou kvalitu pro všechny zákazníky.

Popis algoritmu omezení

U každého tarifu je stanoven FUP limit po jehož překročení se aplikuje omezení ve formě snížení maximální přenosové rychlosti. Snížení rychlosti je tím větší, čím více byl překročen FUP limit (grafický průběh omezení najdete v odkazu z tabulky).
Rozhodné období pro výpočet množství přenesených dat je vždy posledních 30 dní. Data v obou směrech se sčítají. V aplikaci pro zákazníky můžete sledovat aktuální stav přenesených dat i to zda je či není aplikováno omezení rychlosti.

Výjimky:
V časovém období od 01:00 - 05:59 je aplikace omezení (snížení maximální rychlosti) vypnuta.

Poznámka:
Sledované období je opravdu posledních 30 dnů provozu. Tedy nikoliv kalendářní měsíc. Nikdy nedochazí k nulování celé historie dat (ani k prvnímu dni v měsíci), naměřené hodnoty se pouze 'posunují' dále do historie a ty nejstarší jsou smazány.


Tabulka určených FUP limitů pro jednotlivé tarify. Sloupeček 'FUP limit' zobrazuje množství dat po jehož překročení je aplikováno omezení:

Tarif FUP limit [GB] Graf
wADSL 5g 512 Kbps / 128 Kbps, FUP 7,5 GB 7.5 graf
wADSL 5g 1024 Kbps / 256 Kbps, FUP 20 GB 20.0 graf
wADSL 5g 2048 Kbps / 512 Kbps, FUP 40 GB 40.0 graf
wADSL 5g 4096 Kbps / 1024 Kbps, FUP 80 GB 80.0 graf
wADSL 5g 4096 Kbps / 1024 Kbps, FUP 200 GB 200.0 graf
wADSL 5g 4096 Kbps / 1024 Kbps, FUP 400 GB 400.0 graf
wADSL 5g 4096 Kbps / 1024 Kbps, FUP 800 GB 800.0 graf
wDSL 5g 512 Kbps, FUP 7,5 GB 7.5 graf
wDSL 5g 1024 Kbps, FUP 20 GB 20.0 graf
wDSL 5g 2048 Kbps, FUP 40 GB 40.0 graf
wDSL 5g 4096 Kbps, FUP 80 GB 80.0 graf
wDSL 5g 4096 Kbps, FUP 200 GB 200.0 graf
wDSL 5g 4096 Kbps, FUP 400 GB 400.0 graf
wDSL 5g 4096 Kbps, FUP 800 GB 800.0 graf

Aktuálně | Pokrytí | Ceník | Výhody pro vás | Služby | Kontakty | Objednávka | Doporučujeme | Dokumentace | Časté dotazy | Ke stažení

Tyto stránky vyhovují následujícím standardům: