Dokumentace a technické informace

wADSL třetí generace a aplikace omezení při překročení limitu přenesených dat

Nové tarify wADSL narozdíl od wADSL tarifů první a druhé generace neomezují přenos agregací více připojení do jednoho přenosového pásma, ale každý zákazník má k dispozici plnou rychlost až do zvoleného limitu FUP (Fair Use Policy). FUP zajištuje spravedlivé užívání služby a umožňuje dosahovat vyrovnanou kvalitu pro všechny zákazníky.

Popis algoritmu omezení

U každého tarifu je stanoven FUP limit po jehož překročení se aplikuje omezení ve formě snížení maximální přenosové rychlosti. Snížení rychlosti je tím větší, čím více byl překročen FUP limit (grafický průběh omezení najdete v odkazu z tabulky).
Rozhodné období pro výpočet množství přenesených dat je vždy posledních 30 dní. Data v obou směrech se sčítají. V aplikaci pro zákazníky můžete sledovat aktuální stav přenesených dat i to zda je či není aplikováno omezení rychlosti.

Výjimky:
V časovém období od 01:00 - 05:59 je aplikace omezení (snížení maximální rychlosti) vypnuta.

Poznámka:
Sledované období je opravdu posledních 30 dnů provozu. Tedy nikoliv kalendářní měsíc. Nikdy nedochazí k nulování celé historie dat (ani k prvnímu dni v měsíci), naměřené hodnoty se pouze 'posunují' dále do historie a ty nejstarší jsou smazány.


Tabulka určených FUP limitů pro jednotlivé tarify. Sloupeček 'FUP limit' zobrazuje množství dat po jehož překročení je aplikováno omezení:

Tarif FUP limit [MB] Graf
wADSL 256/64 FUP 2,2 GB 2228 graf
wADSL 512/128 FUP 4,4 GB 4455 graf
wADSL 512/128 FUP 11,1 GB 11138 graf
wADSL 1024/256 FUP 8,9 GB 8910 graf
wADSL 1024/256 FUP 22,2 GB 22275 graf
wADSL 2048/512 FUP 17,8 GB 17820 graf
wADSL 2048/512 FUP 44,5 GB 44550 graf
wADSL 4096/1024 FUP 35,6 GB 35640 graf
wADSL 4096/1024 FUP 89,1 GB 89100 graf
wADSL 4096/1024 FUP 178,2 GB 178200 graf
wADSL 4096/1024 FUP 356,4 GB 356400 graf
wDSL 256 FUP 2,2 GB 2228 graf
wDSL 512 FUP 4,4 GB 4455 graf
wDSL 512 FUP 11,1 GB 11138 graf
wDSL 1024 FUP 8,9 GB 8910 graf
wDSL 1024 FUP 22,2 GB 22275 graf
wDSL 2048 FUP 17,8 GB 17820 graf
wDSL 2048 FUP 44,5 GB 44550 graf
wDSL 4096 FUP 35,6 GB 35640 graf
wDSL 4096 FUP 89,1 GB 89100 graf
wDSL 4096 FUP 178,2 GB 178200 graf
wDSL 4096 FUP 356,4 GB 356400 graf

Aktuálně | Pokrytí | Ceník | Výhody pro vás | Služby | Kontakty | Objednávka | Doporučujeme | Dokumentace | Časté dotazy | Ke stažení

Tyto stránky vyhovují následujícím standardům: