Dokumentace a technické informace

wADSL druhé generace a aplikace omezení při překročení limitu přenesených dat

Tarify wADSL jsou koncipovány jako sdílené připojení (připojení s agregací). Aby se zabránilo stavu, kdy jeden nebo několik málo zákazníků obsadí celé přenosové pásmo (jejich počítače dlouhodobě stahují/odesílají data vyšší rychlostí) a negativně tak ovlivňuje další účastníky, je na každé připojení aplikováno omezení maximální přenosové rychlosti při čerpání extrémního množství dat (obecně známé jako Fair Use Policy, zkráceně FUP). FUP zajištuje spravedlivé užívání služby a umožňuje dosahovat vyrovnanou kvalitu pro všechny zákazníky.

Popis algoritmu omezení

U každého tarifu je stanovena Hranice po jejímž překročení může být aplikováno omezení ve formě snížení maximální přenosové rychlosti. V současné době je omezení aplikováno při překročení Hranice o 10 nebo více procent. Velikosti Hranice pro jednotlivé tarify najdete v tabulce, viz níže. Snížení rychlosti je tím větší, čím více byla překročena Hranice (grafický průběh omezení najdete v odkazu z tabulky).
Rozhodné období pro výpočet množství přenesených dat je vždy posledních 30 dní. Data v obou směrech se sčítají. V aplikaci pro zákazníky můžete sledovat aktuální stav přenesených dat i to zda je či není aplikováno omezení rychlosti.

Výjimky:
V časovém období od 01:00 - 05:59 je aplikace omezení (snížení maximální rychlosti) vypnuta.


Tabulka vypočtených Hranic pro jednotlivé tarify. Sloupeček 'Omezení od' zobrazuje množství dat po jehož překročení je aplikováno omezení:

Tarif Hranice [MB] Omezení od [MB] Graf
wADSL 256/64 1:50 2025 2228 graf
wADSL 256/64 1:20 5063 5569 graf
wADSL 256/64 1:10 10125 11138 graf
wADSL 256/64 1:5 20250 22275 graf
wADSL 512/128 1:50 4050 4455 graf
wADSL 512/128 1:20 10125 11138 graf
wADSL 512/128 1:10 20250 22275 graf
wADSL 512/128 1:5 40500 44550 graf
wADSL 1024/256 1:50 8100 8910 graf
wADSL 1024/256 1:20 20250 22275 graf
wADSL 1024/256 1:10 40500 44550 graf
wADSL 1024/256 1:5 81000 89100 graf
wADSL 2048/512 1:50 16200 17820 graf
wADSL 2048/512 1:20 40500 44550 graf
wADSL 2048/512 1:10 81000 89100 graf
wADSL 2048/512 1:5 162000 178200 graf
wADSL 4096/1024 89GB 81000 89100 graf
wDSL 256 1:50 2025 2228 graf
wDSL 256 1:20 5063 5569 graf
wDSL 256 1:10 10125 11138 graf
wDSL 256 1:5 20250 22275 graf
wDSL 512 1:50 4050 4455 graf
wDSL 512 1:20 10125 11138 graf
wDSL 512 1:10 20250 22275 graf
wDSL 512 1:5 40500 44550 graf
wDSL 1024 1:50 8100 8910 graf
wDSL 1024 1:20 20250 22275 graf
wDSL 1024 1:10 40500 44550 graf
wDSL 1024 1:5 81000 89100 graf
wDSL 2048 1:50 16200 17820 graf
wDSL 2048 1:20 40500 44550 graf
wDSL 2048 1:10 81000 89100 graf
wDSL 2048 1:5 162000 178200 graf

Aktuálně | Pokrytí | Ceník | Výhody pro vás | Služby | Kontakty | Objednávka | Doporučujeme | Dokumentace | Časté dotazy | Ke stažení

Tyto stránky vyhovují následujícím standardům: