Dokumentace a technické informace

wADSL a aplikace omezení při překročení limitu přenesených dat

Internetové tarify wADSL jsou koncipovány jako sdílené připojení (připojení s agregací). To znamená, že určitý počet zákazníků sdílí jedno přenosové pasmo. Aby se zabránilo stavu, kdy jeden nebo několik málo zákazníků obsadí toto pásmo celé (jejich počítače dlouhodobě stahují/odesílají data vyšší rychlostí) a negativně tak ovlivňuje další účastníky, je na každé připojení aplikováno jisté omezení (obecně známé jako Fair Use Policy, zkráceně FUP).

Popis algoritmu omezení

U všech wADSL připojení je v obou směrech prováděno měření přenesených dat. Pokud za posledních 30 dnů zákazník přenese více dat než je vypočtená Hranice, může být na jeho připojení aplikováno omezení ve formě snížení maximální přenosové rychlosti. Tolerované množství dat (Hranice) je množství dat, které by zákazník přenesl, kdyby po sledované období (30 dnů) přenášel data rychlostí rovnou podílu ceníkové rychlosti a agregace. Hranice se určuje nezávisle v obou směrech toku dat.
Z poměru mezi skutečným množstvím přenesených dat a Hranice se vypočte koeficient K, který pak určuje míru aplikovaného omezení (snížení maximální rychlostí připojení). Omezení není nikdy aplikováno při K <=1 (tedy pokud bylo přeneseno méně dat než stanovená Hranice).

Výjimky:
V časovém období od 01:00 - 05:59 je aplikace omezení (snížení maximální rychlosti) vypnuta.

Příklad:
Pro tarif wADSL 512/128 1:50 je hraniční množství dat ve směru k zákazníkovi 3240MB (30*24*3600*512*1024/8/50) a ve směru od zákazníka 810MB (30*24*3600*128*1024/8/50).

Pozn.: vlastní průběh omezení (tvar a strmost křivky závislosti omezení na hodnotě K) se může měnit (průběžně vyhodnocujeme chování uživatelů), stejně tak jako počet dnů, které algoritmus používá k určení Hranice.


Tabulka vypočtených Hranic pro jednotlivé tarify. Sloupeček 'Omezení od' zobrazuje množství dat po jehož překročení je aplikováno omezení:

Tarif Hranice [MB] Omezení od [MB] Graf
Maximální omezení 3 / 3 3 / 3 graf
wADSL 64/16 1:10 2025 / 506 2228 / 557 graf
wADSL 64/16 1:5 4050 / 1013 4455 / 1114 graf
wADSL 64/16 1:3 6750 / 1688 7425 / 1856 graf
wADSL 128/32 1:50 810 / 203 891 / 223 graf
wADSL 128/32 1:20 2025 / 506 2228 / 557 graf
wADSL 128/32 1:10 4050 / 1013 4455 / 1114 graf
wADSL 128/32 1:5 8100 / 2025 8910 / 2228 graf
wADSL 128/32 1:3 13500 / 3375 14850 / 3713 graf
wADSL 256/64 1:50 1620 / 405 1782 / 446 graf
wADSL 256/64 1:20 4050 / 1013 4455 / 1114 graf
wADSL 256/64 1:10 8100 / 2025 8910 / 2228 graf
wADSL 256/64 1:5 16200 / 4050 17820 / 4455 graf
wADSL 256/64 1:3 27000 / 6750 29700 / 7425 graf
wADSL 512/128 1:50 3240 / 810 3564 / 891 graf
wADSL 512/128 1:20 8100 / 2025 8910 / 2228 graf
wADSL 512/128 1:10 16200 / 4050 17820 / 4455 graf
wADSL 512/128 1:5 32400 / 8100 35640 / 8910 graf
wADSL 512/128 1:3 54000 / 13500 59400 / 14850 graf
wADSL 1024/256 1:50 6480 / 1620 7128 / 1782 graf
wADSL 1024/256 1:20 16200 / 4050 17820 / 4455 graf
wADSL 1024/256 1:10 32400 / 8100 35640 / 8910 graf
wADSL 1024/256 1:5 64800 / 16200 71280 / 17820 graf
wADSL 1024/256 1:3 108000 / 27000 118800 / 29700 graf
wADSL 2048/512 1:50 12960 / 3240 14256 / 3564 graf
wADSL 2048/512 1:20 32400 / 8100 35640 / 8910 graf
wADSL 2048/512 1:10 64800 / 16200 71280 / 17820 graf
wADSL 2048/512 1:5 129600 / 32400 142560 / 35640 graf
wDSL 64 1:10 2025 / 2025 2228 / 2228 graf
wDSL 64 1:5 4050 / 4050 4455 / 4455 graf
wDSL 64 1:3 6750 / 6750 7425 / 7425 graf
wDSL 128 1:50 810 / 810 891 / 891 graf
wDSL 128 1:20 2025 / 2025 2228 / 2228 graf
wDSL 128 1:10 4050 / 4050 4455 / 4455 graf
wDSL 128 1:5 8100 / 8100 8910 / 8910 graf
wDSL 128 1:3 13500 / 13500 14850 / 14850 graf
wDSL 256 1:50 1620 / 1620 1782 / 1782 graf
wDSL 256 1:20 4050 / 4050 4455 / 4455 graf
wDSL 256 1:10 8100 / 8100 8910 / 8910 graf
wDSL 256 1:5 16200 / 16200 17820 / 17820 graf
wDSL 256 1:3 27000 / 27000 29700 / 29700 graf
wDSL 512 1:50 3240 / 3240 3564 / 3564 graf
wDSL 512 1:20 8100 / 8100 8910 / 8910 graf
wDSL 512 1:10 16200 / 16200 17820 / 17820 graf
wDSL 512 1:5 32400 / 32400 35640 / 35640 graf
wDSL 512 1:3 54000 / 54000 59400 / 59400 graf
wDSL 1024 1:50 6480 / 6480 7128 / 7128 graf
wDSL 1024 1:20 16200 / 16200 17820 / 17820 graf
wDSL 1024 1:10 32400 / 32400 35640 / 35640 graf
wDSL 1024 1:5 64800 / 64800 71280 / 71280 graf
wDSL 1024 1:3 108000 / 108000 118800 / 118800 graf

Aktuálně | Pokrytí | Ceník | Výhody pro vás | Služby | Kontakty | Objednávka | Doporučujeme | Dokumentace | Časté dotazy | Ke stažení

Tyto stránky vyhovují následujícím standardům: