Návod na nastavení serveru odchozí pošty v Mozilla Thunderbirdu

Úvod

V menu Úpravy zvolte Nastavení účtu, objeví se následující dialog. V něm zvolte poslední volbu "Server odchozí pošty (SMTP)" a v pravé části dialogu zvolte tlačítko "Přidat" popř. "Upravit" podle toho, jestli už máte nějaký server nakonfigurovaný v bílém poli vlevo vedle zmíněných tlačítek.

Na následujících obrázcích jsou nastíněná typická nastavení pro stolní počítač a přenosné zařízení (notebook, mobilní telefon, tablet, ...) a na závěr vysvětlení jednotlivých voleb dialogu.


Typické nastavení pro stolní PC

Stolní PC nebývá často přemísťováno mezi různými poskytovateli připojení (narozdíl od zařízení mobilních) a jeho nastavení tudíž může být z pohledu odesílání pošty odlišné, jednodušší. Typické základní nastavení Mozilla Thunderbirdu pro stolní počítač je na následujícím obrázku:

Typické nastavení pro přenosné zařízení

Mobilní zařízení (notebook, mobilní telefon, tablet, ...) bývá na cestách často přemísťováno mezi různými poskytovateli, je proto vhodné nastavení odchozí pošty tomuto přizpůsobit. Je nutné pro správnou funkci vyplnit jméno a heslo pro odesílání pošty. Je nutné mít zvlášť povolené odesílání pošty jménem a heslem (implicitně je toto zakázáno) na zákaznických stránkách info.bezdrat.net v sekci Služby a účty/E-mailové účty u každého účtu zvlášť.


V případě, že použijete pro odesílání port 25, není třeba vyplňovat pole Zabezpečení spojení. Naopak v případě použití portu 587 je vždy třeba použít jak zabezpečené spojení STARTTLS, tak i vybrat způsob autentizace, protože obě položky jsou pro port 587 povinné.


Vysvětlení jednotlivých voleb a nastaveníZpět «


Aktuálně | Pokrytí | Ceník | Výhody pro vás | Služby | Kontakty | Objednávka | Doporučujeme | Dokumentace | Časté dotazy | Ke stažení

Tyto stránky vyhovují následujícím standardům: